ARAÇ SATIŞ VEKALETİ

 

 

TAŞITIN ÖZELLİKLERİ :

---------------------------------

Plaka No............................:

Markası..............................:

Modeli...............................:

Cinsi..................................:

Tipi....................................:

Motor Seri No.su...............:

Şasi Seri No.su..................:

 

Yukarıda plaka numarası, markası, modeli, cinsi tipi, motor seri no, şasi seri no.su yazılı bulunan aracımı beni temsilen dilediğine dilediği bedel ve koşullarda gerek kati ve gerekse mülkiyeti muhafaza kayıtlı olarak satmaya, satış bedellerini almaya, (ahzu kabza) ilgili noterliklerde satış senetlerini tanzim ve imzalamaya,ilgili noterliklerde benim adıma düzenlenmiş satış sözleşmelerinden kayıt ve suretler çıkarmaya, gerektiğinde anlaşarak feshe, arta kalan alacaklarım için lehime verilen emre muharrer senetleri almaya, vadelerinde tahsil etmeye, gerekli yasal işlemleri yapmaya, borç tamamen tarafıma ödendiğinde alıcı lehine ibraname vermeye, mülkiyeti muhafaza kayıtlı satıldığı takdirde mülkiyet üzerimde kalmak koşulu ile vasıtanın üçüncü şahıslara alıcı tarafından satımı için muvafakatlar vermeye, ilgili trafik şube veya bürolarına müracaatlarda bulunarak zayiinden ruhsat çıkartmaya, ruhsatları talep ve teslim almaya, teslim ve tesellüm tutanaklarını imzalamaya, istenecek olan evrak ve belgeleri ibraza, aracı hurdaya çıkartmaya, hurda belgelerini almaya, vasıtanın ilgili trafikten, vergi dairesinden kaydının silinmesi için yasal işlemleri yapmaya, vasıtanın dilediği trafik bürosuna naklini yaptırmaya, tesciline muvafakat vermeye, trafikten çekmeye, çekme belgesi almaya, ve yine adıma yapılmış trafik sigorta poliçelerini iptal ettirmeye, evraklarını tanzim ve imzalamaya, poliçe bedellerini ahzu kabza almaya, sulh ve ibraya, yukarıda belirttiğim konularla ilgili olarak yapmam gerekli her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, ilgili vergi dairesine ınüracaatla vergi mükellefiyeti tesis ettirmeye ve vergi numarası almaya, izinli ve yetkili olmak üzere başkalarını tevkil, teşrik ve azle, münferiden, mezun ve yetkili olmak üzere, YAŞAR TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ TİCARET LTD.ŞTİ. ‘nde çalışmakta olan Yaşar ERDOĞAN - TC:48226757438, Hasan BAKİ - TC:43465955584, Levent ALÇIK - TC:21565812280, Mehmet ÇETİN-TC:36922667472, Arif YÜRÜKOĞLU - TC:18731302454, Osman BAŞ - TC:21329187340, Sinan YERLİKAYA - TC:37657608068, Hasan HÜSEYİN CİHAN - TC:17419179234, Aşkın TAŞ-TC:41506171184, Koray TEZCAN-TC:37006679930, Ufuk PEKESEN-TC:16732065224, Mustafa MUCUK-TC:10153033848, Osman DOĞAN-TC:30373535144, Alparslan GÜLYAĞI-TC:18802894314, Oktay KOCAGÜL-TC:21094817114, Oğuz AKAT-TC:45967363430, Bora YEŞİLYURT-TC:43717456210,  ’ı birlikte veya ayrı ayrı hareketle vekil tayin ettim.

 

Vekalet Veren....:

 

 

YAŞAR TRAFİK
Müşavirlik Tic.Ltd.Şti.  Tel:(0216) 567 60 04
567 60 05
Fax:(0216) 567 60 06