TÜRKİYE CUMHURİYETİ Y.NO:_________________
C.NO:_________________

T.C.

 

 

 

YAŞAR TRAFİK
Müşavirlik Tic.Ltd.Şti.  Tel:(0216) 567 60 04
567 60 05
Fax:(0216) 567 60 06Harç, Damga vergisi ve Değerli kağıt bedeli Nakden tahsil edilmiştir.

 

Trafik
muameleleri                          ONAYLAMA ŞEKLİNDE
içindir                                                 VEKALETNAME

 

Dilediğinden dilediği bedel ve şartlarla bilumum motorlu nakil vasıtalarını kat'i veya mülkiyetli olarak almaya,ve ayrıca iş makinaları satın almaya,ticaret ve makine mühendisleri odasında işlemlerini yapmaya,ruhsatlarını çıkartmaya, motor, ticari plaka satın almaya, sözleşmelerini imzalamaya, Satışları Fesh etmeye, fesih sözleşmelerini imzalamaya,Noterlikçe düzenlenen geçici ruhsat belgelerini teslim almaya, Motorlu nakil vasıtasını alakalı trafik, maliye, sigorta vesair makam ve dairelerinde adıma kayıt ve tescilini yaptırmaya, plakasını, temiz kağıdını, trafik ruhsat ve cüzdanlarını, tescil belgesi, karayoluna uygunluk belgesi ve vergi belgesini talep ve istihsale, tesellüme ve müracaatlarda bulunmaya, taşıt alım vergisi beyannamesi tanzim ve imzaya, yatırmaya, lüzumlu evrak ve vesikaları tanzim ve imzaya, teslim ve tesellüme gerekli her türlü vergi, resim, harç, masraf, pirim ve ücretlerini ödemeğe, sigorta muamelelerini ve muayenelerini yaptırmaya, Kabin satışı almaya,5838 Sayılı yasaya göre işlemler yapmaya, hurda belgesini almaya ve hurdaya çıkarmaya, Tüvtürk'de gerekli işlemleri yaptırmaya, Vasıtanın motor ve şasi tespitlerini ve fenni muayenelerini yaptırmaya,Veraset intikal vergi dairesindeki işlemlerini yapmaya,nakil vasıtaları vergi dairesinden kasko indirimi yaptırmaya evraklarını imzaya, tespit raporlarını teslim almaya ve gerekli yerlere ibraz etmeye velhasıl bu işlerden dolayı benim kanunen yapabileceğim bilumum muameleleri başından sonuna kadar takip ve intica ilgili Noterlik dairelerinden kayıt ve suretler çıkartmaya, evrakları imzaya, Taahhütname vermeye Trafikten çekmeye, Çekme belgesi almaya zayiinden ruhsat ve plaka çıkarmaya,TC Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme,Bakanlığı 1.Bölge Müdürlüğünden. Adıma verilecek olan K1 ve K2 yetki belgesini almak üzere ilgili mercilere dilekçeler tanzim ile ibraz etmeye, verilecek yetki belgesini teslim almaya,düşümlerini yaptırmaya,süre uzatmalarını yapmaya, bu işle ilgili olarak yatırılması gereken tüm harç, vergi ve masrafları yatırmaya, fazla yatanları geri almaya, ahzu kabza, tebliğ ve tebellüğe,elden evrak alıp vermeye, lüzumlu evrakları imzalamaya, istenen belgeleri ibraza, kayıt ve suretler çıkartmaya, hülasa bu konularda beni tam yetki ile temsile, birlikte ve ayrı ayrı ifaya vekalete, başkalarını da tevkil, teşrik ve azle mezun ve selahiyattar olmak üzere: YAŞAR TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ TİCARET LTD.ŞTİ'de çalışmakta olan Yaşar ERDOĞAN - TC:48226757438, Hasan BAKİ - TC:43465955584, Levent ALÇIK - TC:21565812280, Mehmet ÇETİN-TC:36922667472, Arif YÜRÜKOĞLU - TC:18731302454, Osman BAŞ - TC:21329187340, Sinan YERLİKAYA - TC:37657608068, Hasan HÜSEYİN CİHAN - TC:17419179234, Aşkın TAŞ-TC:41506171184, Koray TEZCAN-TC:37006679930, Ufuk PEKESEN-TC:16732065224, Mustafa MUCUK-TC:10153033848, Osman DOĞAN-TC:30373535144, Alparslan GÜLYAĞI-TC:18802894314, Oktay KOCAGÜL-TC:21094817114, Oğuz AKAT-TC:45967363430, Bora YEŞİLYURT-TC:43717456210,  'ı birlikte ve ayrı ayrı hareket etmek üzere vekil tayin ettim.