TÜRKİYE CUMHURİYETİ Y.NO:_________________
C.NO:_________________

T.C.

 

 

 

YAŞAR TRAFİK
Müşavirlik Tic.Ltd.Şti.  Tel:(0216) 567 60 04
567 60 05
Fax:(0216) 567 60 06Harç, Damga vergisi ve Değerli kağıt bedeli Nakden tahsil edilmiştir.

 

Trafik
muameleleri                          ONAYLAMA ŞEKLİNDE
içindir                                                 VEKALETNAME

 

ARAÇ ALIMI Beni temsilen dilediğinde dilediği bedel ve şartlarda her türlü motorlu ve motorsuz araçları gerek kat-i gerekse mülkiyeti muhafaza kaydı ile satın almaya satış bedellerini ödemeye sözleşmelerini imzalamaya taşıt alım vergisi ile her türlü vergi,harç,masraf ve primlerini ödemeye fazla yatırımlarını geri almaya beyannamelerini imzalamaya makbuz ve bedellerini almaya bu şekilde sahibi bulunacağım her türlü motorlu araçları dilediği trafik şube veya bürolarında veya ilgili mercilerde kayıt ve tescil ettirmeye haciz koymaya haciz kaldırmaya,motorlu araç tescil,trafik,geçici yol belgelerini çıkartmaya teslim almaya, TÜVTÜRK muayene istasyonlarında fenni muayenelerini tespitlerini yaptırmaya ,plaka almaya,dilediği sigorta şirketlerine sigorta ettirmeye poliçelerini imzalamaya ruhsat tebdil yapmaya,ruhsat zayii yapmaya,çalıntı ruhsatı çıkarmaya,hurdaya çıkarmaya,plaka zayii yapmaya, taahhütname çıkarmaya trafikten çekme belgesi almaya, Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan bilumum Nüfus Müdürlüklerine müracaat ile adres beyanımı ilgili nüfus müdürlüklerine kayıt ve nakil ettirmeye,işlettirmeye,şahsım adına veya üçüncü şahısları kişileri adresime kayıt ve tescil ettirmeye adresimin veya adresime kayıtlı kişilerin adreslerinin elektronik ortamda görünmesini sağlamaya güncellemeye,bu husustaki iş ve işlemleri takibe ilgili muhtarlıklardan istenilen belgeleri almaya,TC ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ K1 K2 belgeleri almaya ve bu konularda gerekli tüm işlemleri yapmaya,tüm bölge müracaatlarını yapmaya adıma imzalamaya,dilekçelere imzalayıp vermeye,ilave düşüm uzatmaya, yenilemeye, nakil devir belge değişikliği yapmaya, belgelerimizi teslim almaya, takip etmeye, neticelendirmeye bu konularda beni tam yetki ile temsile, birlikte ve ayrı ayrı ifaya vekalete, başkalarını da tevkil, teşrik ve azle mezun ve selahiyattar olmak üzere: YAŞAR TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ TİCARET LTD.ŞTİ'de çalışmakta olan Yaşar ERDOĞAN - TC:48226757438, Hasan BAKİ - TC:43465955584, Levent ALÇIK - TC:21565812280, Mehmet ÇETİN-TC:36922667472, Arif YÜRÜKOĞLU - TC:18731302454, Osman BAŞ - TC:21329187340, Sinan YERLİKAYA - TC:37657608068, Hasan HÜSEYİN CİHAN - TC:17419179234, Aşkın TAŞ-TC:41506171184, Koray TEZCAN-TC:37006679930, Ufuk PEKESEN-TC:16732065224, Mustafa MUCUK-TC:10153033848, Osman DOĞAN-TC:30373535144, Alparslan GÜLYAĞI-TC:18802894314, Oktay KOCAGÜL-TC:21094817114, Oğuz AKAT-TC:45967363430, Bora YEŞİLYURT-TC:43717456210,  'ı birlikte ve ayrı ayrı hareket etmek üzere vekil tayin ettim.